80-547 Gdańsk ul.Władysława IV 13B, NIP 583-108-94-65
tel.kom. 501-501-498
MENU
Strona główna

Twoja poczta

Nasi Klienci

Oferta

Cennik

Oprogramowanie

kontakt


Zestaw programów WAPRO do obsługi małych
i średnich firm • WF-MAG Gospodarka Magazynowa
  WF-MAG przeznaczony jest do prowadzenia ewidencji towarowo- wartościowej w małych i średniej wielkości firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych, o różnym profilu działalności. Program pozwala na wspomaganie sprzedaży poprzez rozbudowany system wariantów sprzedaży, cen, upustów, kontrolę zobowiązań i należności. Oprócz tego ułatwia nadzór przepływu towarowego poprzez możliwość tworzenia zestawień przychodów i rozchodów towarów w dowolnym okresie. Więcej...

 • WF-KaPeR Ksiega przychodów i rozchodów
  WF-KaPeR jest komputerowym systemem przeznaczonym do prowadzenia księgowości opartej na księdze przychodów i rozchodów lub ryczałtowej ewidencji sprzedaży. Program umożliwia obliczanie i drukowanie deklaracji podatkowych, rozliczenie podatków zatrudnionych pracowników, składek i zasiłków ZUS, prywatnych samochodów, emisję dokumentów księgowych, graficzną prezentację danych i wiele innych. Ułatwia obsługę wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie, na umowę o pracę i o dzieło oraz sporządza miesięczne listy płac wraz ze stosowanymi deklaracjami.Więcej...

 • WF-FakiR Pełna ksiegowość
  WF-FaKir jest programem przeznaczonym do prowadzenia zautomatyzowanej księgowości w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych oraz jednostkach budżetowych. Program charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością działania, pozwala łatwo analizować wyniki finansowe firmy. Umożliwia wykonanie wszystkich operacji księgowych począwszy od dekretowania i księgowania dokumentów źródłowych, ewidencję faktur VAT, kontrolę rozrachunków, aż po generowanie wydruków zawierających zestawienia wprowadzanych danych. Więcej...

 • WF-GANG Kadry i płace
  WF-GANG jest zintegrowanym systemem kadrowo-płacowym przeznaczonym do wspomagania pracy działów: kadrowego i rachuby płac w przedsiębiorstwach i instytucjach o dowolnym profilu działalności i dowolnej wielkości, niezależnie od wynikającej z wewnętrznych przepisów specyfiki wynagradzania czy rozliczania czasu pracy. Program ułatwia prowadzenie ewidencji kadrowej, naliczanie wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz prowadzenie związanych z zatrudnieniem pracowników, rozliczeń z Urzędami Skarbowymi i ZUS. Więcej...

 • WF-BESTIA Środki trwałe
  WF-bESTiA jest programem przeznaczonym do prowadzenia rozbudowanej ewidencji majątku trwałego (w tym wyposażenia), obsługi inwestycji oraz automatycznego naliczania odpisów amortyzacyjnych z uwzględnieniem operacji takich jak: modernizacja, przeszacowanie, sprzedaż, likwidacja oraz korekta umorzeń. Dzięki wyjątkowej elastyczności WF-bESTiA umożliwia zarówno pełną kontrolę majątku i tworzenie złożonych analiz dla dużej firmy jak również prostą obsługę amortyzacji w pełni satysfakcjonującą w przypadku mniejszej ilości środków trwałych. Program pozwala na obsługę nieograniczonej ilości niezależnie działających jednostek gospodarczych. Więcej...

 • WF-Precel Obsługa piekarni
  WF-Precel jest systemem przeznaczonym do obsługi sprzedaży w warunkach typowej piekarni lub cukierni. Poza tworzeniem dokumentów sprzedaży system obsługuje przyjmowanie i realizację zamówień od odbiorców. Umożliwia również wykonanie wszelkich zestawień związanych z transportem wyrobów do odbiorców. Program oparty jest na najszybszych obecnie rozwiązaniach programowych. Dzięki temu wystawianie dokumentów przebiega bardzo szybko – sprawny operator programu wystawia ponad 100 dokumentów w ciągu godziny. Więcej...
 • T-NET © 2002